Blog

Tuman TC, Çakır U, Yıldırım O. O.....ne induced urinary incontinence. Anatolian Journal of Psychiatry 2016; 17(2):157. Tuman TC, Çakır U, Yıldırım O. Deep vein thrombosis associated with low dose cl...ne. Anatolian Journal of Psychiatry 2016; 17(2):158. Boşgelmez Ş, Yıldız M, Yazıcı E, İnan E, Turgut C, Karabulut Ü, Kırcalı A, Taş H, Yakışır S, Çakır U, Ay B, Sungur M. Bilişsel Değerlendirme Görüşmesinin (BDG) Türkçe Geçerlik ve Güvenilirliği. Reliability and Validity of The Turkish Version of Cognitive Çakır U, Tuman TC, Yıldırım O. Increased neutrophil/lymphoctye ratio in patients with bipolar disorder: a preliminary study. Psychiatr Danub 2015;27:180-4. Yıldız M, Boşgelmez Ş, Çakır U, Yazıcı E, Yazıcı AB, Turgut C, Ay B. Ruh hekimliğinde türkçenin kullanımı: hekimler ve hastalar açısından ilaç isimlerinin durumu. Türk Psikiyatri Dergisi 2013; 24: 217-218.

Tuman TC, Çakır U, Yıldırım O, Camkurt MA. Tardive dyskinesia associated with b....ion. Clinical Psychopharmacology and Neuroscience Tuman TC, Tuman B, Polat M, Çakır U. Urticaria and angioedema associated with fl....ne. Clinical Psychopharmacology and Neuroscience Arslan D, Tuman TC, Çakır U, Yıldırım O. Si....d Kötüye Kullanımı. Bağımlılık Dergisi. Bağımlılık Dergisi- Journal of Dependence. 2016; 17(1): 33-36 Şereflican M, Tuman TC, Çakır U, Yurttaş V. Tinnitus Hastalarında Algılanan Tinnitus Handikap Düzeyi ile Anksiyete ve Depresyon Belirtilerinin İlişkisi. Bozok Tıp Dergisi. 2016; 1:51-54. Çakır U, Şereflican M, Tuman TC, Yurttaş V, Yıldırım O, Oral M. Nazal Septum Deviasyonu olan Bireylerin Uyku ve Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi. Eur J Health Sci 2015;1(3):101-104. Özdemir E, Tuman TC, Emir A, Çelik S, Çakır U. Psychotic And Anatomical Defects Of Choking: A Case Report. Turkiye Klinikleri J Foren Med 2015;12(1):33-6.D4. Çakır U, Yaluğ Ulubil İ, Akhan S, Cerit C. Nonsirotik kronik hepatit b hastaları ve inaktif HbsAg taşıyıcılarının yaşam kalitelerinin karşılaştırılması ve öngörücülerinin belirlenmesi. Literatür Sempozyum 2014; 1:9-14. Şahin M, Çakır U, Demirbaş Çakır E, Polat AÖ. Lise öğrencileri arasında patolojik internet kullanımının yaygınlığı: Kocaeli örneği. Klinik Psikiyatri Dergisi 2013; 16:148-156.

Tas Hİ, Cakir U, Sade I, Yaluğ İ. Risk Factors and Prevelance of Psychopathology among Caregivers of Patients with Stroke. European Journal of Medical Sciences. Arslan D, Tuman TC, Çakır U, Yıldırım O. Psikotik Belirtilerin Ve Epileptik Nöbetlerin Eşlik Ettiği Ensefalit Hastasının Klinik Yönetimi. Akdeniz Tıp Dergisi Yazıcı E, Karabulut Ü, Yıldız M, Baskan Tekeş S, İnan E, Çakır U, Boşgelmez Ş, Turgut C. Burden on Caregivers of Patients with Schizophrenia and Related Factors. Arch Neuropsychiatr 2016; 53: 96-101. Polat A, Cakir U, Gunduz N. Leukocytosis in a patient with chronic schizophrenia after cl......e treatment. Arch Neuropsychiatr 2016; 53: 84-85. Dagistan Y, Dagistan E, Gezici AR, Cancan SE, Bilgi M, Cakir U. Effects of minimally invasive decompression surgery on quality of life in older patients with spinal stenosis. Clinical Neurology and Neurosurgery. 2015; 139:86–90. Cakir U, Demircioglu F. Letter to editor: Prevalence of Depression in Patients with β-Thalassemia as Assessed by the Beck’s Depression Inventory. Hemoglobin 2015; 30:1. Kargi E, Cakir U, Yildirim O. Vitamin B12 and vitamin B12 supplementation effects on cognitive functions after bariatric surgery. American journal of Surgery 2015; 209:425.

Cakir U, Kargi E, Koc B. Patients recovering from abdominal surgery who walked with volunteers exhibited improved postoperative recovery profiles during hospitalization. World J Surg 2015;39:806. Cakir U, Terzi R, Abaci F, Aker T. The prevalence of post-traumatic stress disorder in patients with burn injuries. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice 2015;19:56-59. Sarman H, Cakir U, Koc B, Boyraz I, Isik C. Letter to the Editor concerning ;The prevalence of depressive symptoms before and after surgery and its association with disability in patients undergoing lumbar spinal fusion" by M. Wahlman et al. Eur Spine Cakir U, Kargi E, Sarman H, Isik C. Impact of Diabetic Foot on Selected Psychological or Social Characteristics. Journal of Diabetes Research vol. 2014, Article ID 981721, 1 pages, 2014. Yıldız M, Boşgelmez Ş, Çakır U, Yazıcı AB, Turgut C, Yazıcı E, Ay B. Ruhsal hastalığı olan bireylerin kullandıkları ilaç adlarının öğrenme-anımsama-sesletim durumu açısından incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2014; 15: 275-281. Polat A, Turan H, Cakir U. A Case of Late-Onset Normoprolactinemic Galactorrhea Associated with Fl.....ne Use. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2014; 24: 265-267.

Çakır U, Gündüz N, Turan H, Güleş E, Aker T. Majör depresif bozukluk tanısı olan kadın hastalarda cinsel travmaya bağlı TSSB ve ilişkili bilişler. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2014; 15:200-206. Erdem F, Cakir U, Yıldırım O, Alcelik A, Donmez I, Tuman Taha, Caglar S, Erdem A, Yazıcı M. New diagnostic tool for masked hypertension; impaired sleep quality. Arch Med Sci 2016; 12, 6: 1207–1213 Arslan D, Özgedik N, Çakır U. Va....n kullanan hastada olanzapin tedavisinin INR Üzerine Etkisi. Cukurova Med J 2016;41(2):370-373. Demirbaş Çakır E, Şişmanlar ŞG, Çakır U, Duymaz MK, Karakaya I, Coşkun A, Ağaoğlu B. Adolescent Delinquency and Psychopathology: Is Maysi-2 a Valid Instrument to Assess Psychopathology Risk among Turkish Adolescents? Acta Med Anatol 2015;3(4):119-128. Çakır U, İnan EK, Temeloğlu Şen E, Karabulut Ü, Sinem Tekeş A, Tanrıverdi A. Madde kötüye kullanım öyküsü olan bireylerde erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtilerinin yaygınlığı. Abant Medical Journal 2013; 3:62-66.

Bilissel Davranıscı Terapi Bilişsel davranışçı terapi zihinsel sağlığı geliştirmeyi amaçlayan psiko-sosyal bir müdahaledir.

Psikoterapi Psikoterapi, bireylerin duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümünü, ruh sağlıklarının geliştirilmesi ve korunmasını amaçlayan tekniklerin genel adıdır.

Bagımlılık Tedavisi Bağımlılık tedavisinde kişinin tedaviye uyumu ve kişinin motivasyonu oldukça önemlidir.

Yetiskin Hasta Psikiyatrik Muayenesi Hizmetlerimiz Arasında Yetişkin Hastalarımızın da Psikiyatrik Muayenesini gerçekleştirmekteyiz.

Cinsel Terapi Cinsel terapi, cinsel sorunlar konusunda eğitim almış deneyimli psikiyatrist ve psikologlar tarafından cinsel sorunları olan birey ya da çiftlere uygulanan bir tür kognitif davranış tedavisidir.

Aile Terapisi Aile terapisi, sorunlarının üstesinden gelmesinde yardım etmek için ailenin güçlerini ve sağlamlığını arttırmayı amaçlayan, bireye ve bireyin sosyal destek ağlarına yönelik bir terapi yaklaşımıdır.Depresyon - Ugur Çakır

DR. UGUR ÇAKIR (DEPRESYON)

Danışmanlık Almak İster Misiniz ?
Randevu Alın!


Randevu Al